Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Schoolmaatschappelijk werk

Crabby

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Hoe kinderen opgroeien en opgevoed worden bepaald voor een groot deel hoe deze kinderen zich als volwassenen zullen ontwikkelen en hoe zij in het leven zullen staan. Ouders lopen tegen veel problemen aan tijdens de opvoeding van hun kinderen. Deze problemen kunnen te maken hebben met ‘afwijkend’ gedrag van hun kinderen, leerproblemen maar ook problemen die zijn ontstaan door bijvoorbeeld een scheiding of een andere ernstige gebeurtenis die veel invloed heeft gehad op de gezinssituatie en het leven van de kinderen. Een kind uit zijn gevoelens op verschillende manieren. Als een kind problemen heeft kan het voorkomen dat zich dit uit door verminderde resultaten op school, door afwijkend gedrag, bijvoorbeeld een agressieve of juist introverte houding. Ouders en kinderen kunnen met hun vragen terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd-)hulpverlening.

Kerntaken van schoolmaatschappelijk werk zijn:

  • signalering en preventie
  • begeleiding van leerling en ouders
  • ondersteuning aan leerkrachten
  • verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening De leerkracht of intern begeleider vraagt de ouders/verzorgers toestemming de problematiek tijdens het overleg met de jeugdverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker te bespreken. En die nodigen de ouders/verzorgers en het kind uit voor een intake gesprek. 
  • Tijdens het gezondheidsonderzoek wordt door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige verwezen naar de schoolmaatschappelijk werker.
  • Wanneer de leerkracht problemen bij een kind uit zijn/haar groep signaleert informeert hij/zij in eerste instantie de ouders. Vervolgens kan op verschillende manieren de schoolmaatschappelijk werker worden ingeschakeld:
  • Concreet betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werker niet alleen signaleert, begeleidt, coördineert en verwijst, maar bijvoorbeeld ook een spreekuur kan organiseren voor leerlingen of een koffie-/themabijeenkomst voor ouders. Bovendien is er regelmatig overleg met leerkrachten, intern begeleider, directeur, eventueel aanwezige orthopedagoog en (jeugd-)hulpverlening over leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

 

Heeft u vragen voor het schoolmaatschappelijk werk, dan kunt u altijd contact zoeken.

Kim Briggeman

Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.   

Maatschappelijk Werker Kwadraad

 

Telefoon: 088-9004000 (Kwadraat, vragen naar Kim Briggeman)

Mobiel: 06-40021963

E-mail: k.briggeman@kwadraad.nl

Octopus