Cloud CBS Anker
Cloud left Cloud right

Rookvrij schoolplein

Seagull Crabby

Rookvrij schoolplein

Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Wij vragen u om ook niet te roken buiten het schoolplein, bij de ingang van het plein of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind(eren). Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. Een rookvrij schoolplein geldt voor medewerkers van onze school, voor u als ouder maar ook voor medewerkers van organisaties die in onze school werken en bijvoorbeeld bezoekers en leveranciers. De directie zal hierop toezien en handhaven.

Octopus